Πολύευκτον ἱστορεῖ τὸν Σφήττιον, ἕνα τῶν τότε πολιτευομένων Ἀθήνησιν, ἀποφαίνεσθαι, μέγιστον μὲν εἶναι ῥήτορα Δημοσθένην

Messaggioda Ospite » 2 giu 2020, 18:03

traduzione
Ospite
 
Risposte:

Messaggioda Eragon » 2 giu 2020, 18:04

Eragon

Site Admin
Site Admin
 

Torna a LATINO e GRECO

release check: 2020-06-25 11:22:52 - flow version _RPTC_G1.1