Ritratto di Ciro Il Grande

Πατρός μέν δή ό Κῦρος λέγεται γενέσθαι Καμβύσου Περσῶν βασιλέως· ό δέ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περσειδῶν γένους ἧν· οί δέ Περσειδαι άπό Περσέως κλῄζονται· μητρός δέ όμολογεῖται Μανδάνης γενέσθαι· ή δέ Μανδάνη αὒτη Άστυάγους ἧν θυγάτηρ τοῦ Μήδων γενομένου βασιλέως.

Φῦναι δέ ό Κύρος λέγεται και ᾄδεται ἒτι καί νῦν ύπό τῶν βαρβάρων εἶδος μέν κάλλιστος, ψυχήν δέ φιλανθρωπότατος καί φιλομαθέστατος καί φιλοτιμότατος, ὣστε πάντα μέν πόνον άνατλῆναι, πάντα δέ κίνδυνον ύπομεῖναι τοῦ έπαινεῖσθαι ἒνεκα.

Φύσιν μεν δή τῆς μορφῆς καί τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἒχων διαμνημονεύεται· έπαιδεύθη γε μήν έν Περσών νόμοις.

Si dice che Ciro sia nato dal padre Cambise re dei Persiani;

lo stesso Cambise era della famiglia dei Perseidi;

i Perseidi sono detti da Perseo;

della madre si concorda che sia Mandane; questa Mandane...(continua)

release check: 2020-12-11 21:45:15 - flow version _RPTC_G1.1