L'educazione e l'esercizio possono correggere i difetti della natura - Versione Plutarco

L'educazione e l'esercizio possono correggere i difetti della natura
versione di greco di Plutarco

Inizio: Eί τις οίεται τούς ουκ ευ πεφυκότας μαθήσεως και μελέτης τυχόντας ορθης πρòς άρετήν ουκ άν τής φύσεως...

Fine: ...και τραχυτέρα του δεòντος; αλλά γεωργηθεισα παραυτίκα γενναίους καρπούς εξήνεγκε.

release check: 2020-06-29 18:21:56 - flow version _RPTC_G1.1