Una fanciulla offerta a un demone Parte II - Pausania versione greco

Una fanciulla offerta a un demone Parte II
versione greco Pausania

Εύθυμος δέ άφίκετο γαρ ές την Τεμέσαν, καί πως τηνικαυτα τό έθος έποιεΐτο τω δαίμοιι - πυνθάνεται τά παρόντα σφίσι, και εσελθεΐι; τε έπεθύμησεν ές τόν ναόν και τήν παρθένον έσελθώι/ θεάσασθαι.

ως δέ είδε, τά μέν πρώτα ές οίκτοι; , δεύτερα δε άφίκετο και ές έρωτα αύτης- και ή παΐς τε συνοικήσειν κατώμνυτο αύτώ σώσαντι αυτήν καί ό Εύθυμος ένεσκευασμένος έμειε τήν έφοδοι;

του δαίμονος, έιίκα τε δη τη μάχη και - έζηλαύνετο γαρ έκ της γης - ό "Ηρως αφανίζεται τε καταούς ές θάλασσαν καί γάμος τε επιφανής Εύθύμω καί άνθρώποις τοΐς ενταύθα ελευθερία του λοιπού σφισιι/ ην από του δαίμονος.

ήκουσα δέ καί τοιόνδε έτι ές τόν Εύθυμον, ως γηρως τε έπί μακρότατον άφίκοιτο καί ως άποθανεΐν έκφυγών αύθις έτερον τίνα έζ ανθρώπων άλλον άπέλθοι τρόπον.

Clicca qui per la prima parte

Copyright © 2007-2018 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski 2010-2018 ©. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2018-11-07 15:49:03