Antigono Dosone si comportò con grande clemenza con i vinti

Αντίγονος έκ παρατάξεως νικήσας μάχη Κλεομένην τον βασιλέα των Λακεδαιμονίων εγκρατής έγένετο καί της Σπάρτης, αυτός τ' ων κύριος ό βούλοιτο χρήσθαι καί τη πόλει και τοις έμπολιτευομένοις, τοσούτον απείχε τοΰ κακώς ποιειν τούς γεγονότας υποχείριους ώς έκ τών εναντίων άποδοϋς τό πάτριον πολίτευμα καί την έλευθερίαν, καί τών μεγίστων αγαθών αίτιος γενόμενος καί κοινή καί κατ' ιδίαν Λακεδαιμονίοις, οϋτως εις την οίκείαν απηλλάγη.

Τοιγαροΰν ού μόνον εκρίθη παρ" αυτόν τον καιρόν ευεργέτης, άλλα και μεταλλάξας σωτήρ, ουδέ παρά μόνοις Λακεδαιμονίοις, άλλά παρά πάσι τοις "Ελλησιν αθανάτου τέτευχε τιμής καί δόξης έπί τοις προειρημένοις.

release check: 2020-07-14 07:20:39 - flow version _EXTP_H1