Fondazione di Napoli - Strabone versione greco

FONDAZIONE DI NAPOLI
VERSIONE DI GRECO di Strabone
Traduzione dal libro stromata pagina 103 n. 165

Μετά δέ Δικαιαρχìαν ἐστì Ναάπολις Κυμαìων· ὕστερον δέ καì Χαλκιδεῖς ἐπῲκησαν καì Πιθηκουσσαìων τνές καì Ἀθηναìων, ὥστε καì Νεάπολις ἐκλήθη διά τοῦτο· ὅπου δεìκνυται μνῆμα τῶν Σειρήνων μιᾶς, Παρθενòπης, καì ἀγών συντελεῖται γυμνικòς κατά μαντεìαν. Ὕστερον δέ Καμπανῶν τινας ἐδέξαντο συνοìκους διχοστατήσαντες, καì ἠναγκάσθησαν τοῖς ἐχθìστοις οἰκειοτάτοις χρήσασθαι, ἐπειδή τούς οἰκεìους ἀλλοτρìους ἔσχον.

Μηνύει δέ τά τῶν δημάρχων ὀνòματα τά μέν πρῶτα Ἑλληνικά ὄντα, τά δ' ὕστερα τοῖς Ἑλληνικοῖς ἀναμìξ τά Καμπανικά. Πλεῖστα δ' ἴχνη τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐνταῦθα σῲζεται, γυμνάσια τε καì ἐφηβεῖα καì φρατρìαι καì ὀνòματα Ἑλληνικά, καìπερ ὄντων Ῥωμαìων.

Νυνì δέ πεντετηρικòς ἱερòς ἀγών συντελεῖται παρ ' αὐτοῖς, μουσικòς τε καì γυμνικòς ἐπì πλεìους ἡμέρας, ἐνάμιλλος τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν κατά τήν Ἑλλάδα.

Copyright © 2007-2019 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski 2010-2019 ©. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2019-03-29 22:35:24