Creso e Solone - Diodoro Siculo

Creso e Solone da Diodoro Siculo

Ό δέ Κροίσος μεγάλας κεκτημένος δυνάμεις και πολύν έκ παρασκευής σεσωρευκώς άργυρόν τε και χρυσόν, μετεπέμπετο των Ελλήνων τους σοφωτάτους, και συνδιατρίβων αύτοΐς μετά πολλών δώρων εξέπεμψε και αυτός προς αρετή ώφελεΐτο πολλά. Ποτέ δέ Σόλωνα μεταπεμψάμενος και τάς δυνάμεις και τό πλοΰτον έπιδειξάμενος, ήρώτησεν εϊ τις έτερος αύτω δοκεΐ μακαριότερος εΐνα Ό δέ Σόλων τη συνήθει τοις φιλοσόφοις χρησάμενος παρρησία έφη μηδένα τώ ζώντων είναι μακάριον τον γάρ επ' ευδαιμονία πεφρονηματισμένον και δοκοΰντ την τύχη ν έχειν συνεργόν μη γινώσκειν ει διαμένει μετ' αύτοΰ μέχρι τής εσχάτη Σκοπεϊν ούν έφη σε δεΐν την του βίου τελευτήν και τον διευτυχήσαντα τότε προσ κόντως λέγειν μακάριον. Ό δέ Κροίσος ύστερον γενόμενος αιχμάλωτος ύπό Κύρ και μέλλων επί μεγάλη πυρα κατακαίεσθαι, τής Σόλωνος αποφάσεως έμνημόνευσεν

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:57:11 - flow version _RPTC_G1.1