Creso interroga Solone - Diodoro Siculo versione greco

Credo interroga Solone
VERSIONE DI GRECO di Diodoro Siculo
TRADUZIONE dal libro n. p

Κροίσος ό Λυδῶν βασιλεύς μεγάλας κεκτημένος δυνάμεις και πολύν έκ παραοχευης σεσωρευκώς άργυρόν τε και χρυσόν, μετεπέμπετο τῶν Ελλήνων τούς σοφωτατούς καί συνδιατρίβων αυτοῖς μετά πολλῶν δώρων έξέπεμψε και αυτός πρός άρετήν ωφέλείτό πολλά. Ποτέ δε τούτον μεταπεμψάμενος κάι τάς δυνάμεις και τόν πλοΰτον έπιδειξάμενος, ήρώτησεν εἳ τις έτερος αύτώ δοκεῖ μακαριωτερος εῖναι. Ο δέ Σόλων τῇ συνήθει τοῖς φιλοσόφοις χρησάμενος παρρησιᾳ ἒφη μηδένα τῶν ζώντων εῖναι μακάριον• τόν γαρ έπ'ευδαιμονία πεφρονηματισμενον και δοκοΰντα τήν τύχην έχειν συνεργόν' μή γινώσκειν έἳ διαμένεῖ μετ' αυτού μέχρι τῆς εσχάτης.

Σκοπείν οὗν έφησε δεῖν τήν τού βίου τελευτήν και τό διευτυχήσαντα τότε προσηκόντως λέγειν μακάριον. Ό δε Κροίσος ύστερον γενόμενος αιχμάλωτος ύπό Κύρου και μέλλων έπί μεγάλῇ πυρᾷ κατακαίεσθαι, τῆς Σόλωνος αποφάσεως εμνημόνευσεν.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:55:48 - flow version _RPTC_G1.1