Frisso ed Elle - Diodoro Siculo versione greco

FRISSO ED ELLE versione di greco e Traduzione

Τῷ Φρίξῳ και τῇ Έλλῃ, τέκνοις οὗσι τοῦ Άθάμαντος, τοῦ τῶν Βοιωτών βασιλέως, και τής Νεφέλης, οί γονείς εύνούστατοι ἦσαν• Οί γονείς τά τέκνα εύ έπαίδευσαν. Άλλ' ό πατήρ άλλην γυναίκα ἢγετο χαριεοτέραν ούσαν, Ίνώ καλουμένην. Ή δέ μητρυιά τοῖς παισί δυσμενέστατη έγίγνετο και αυτούς μάστιγι ἒπλησσεν. Και δή καί, ὂτε φοβερώτατος λιμός τήν χωράν ἒβλαψεν, ή Ίνώ, ἢ τοῖς παισίν έπεβούλευσεν, τούς άγγελους υπό τοῦ Άθάμαντος εις Δελφούς πεμφθέντας χρήμασιν έπεισε ψευδῆ μαντεῖα άπαγγέλλειν.

Οί δέ είπον δεϊν φονεϋσαι τόν οίκτρότατον Φρίξον, ἳνα ή χώρα σωθείη. Οί δέ δυστυχέστατοι παίδες εκ τῆς χώρας έπέφευγον, ώς τῶν κακών άπαλλαξόμενοι. 'Επί δέ κριοῦ χρυσόμαλλου, ὂν ό Έρμης ἒπεμψεν, δι' αέρος φερόμενοι τήν πατρίδα άπέλειπον. Ή δή Έλλη κατέπιπτεν εις τήν θάλατταν, ή άπ* εκείνης Ελλήσποντος ώνομάξετο. Ό δέ Φρίξος, έπεί εις τήν Κολκίδα σώς αφίκετο, τόν κριόν τῷ Διί σωτῆρι ἒθυσε καί εκ δένδρου τό χρυσόμαλλον άνῆψεν, ὂ υπό δράκοντος έφυλάττετο.

Il link sottostante contiene la traduzione di 3 versioni diverse oltre quella di cui il testo sopra tratta da vari libri di testo scolastico

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:57:11 - flow version _RPTC_G1.1