Gli Sciti - versione greco Diodoro Siculo Corso di greco

GLI SCITI
VERSIONE DI GRECO di Diodoro Siculo
TRADUZIONE dal libro Corso di greco

Περί δε Σκυθών διεξιμεν. Όυτοι γάρ εξ αρχής ολίγην ενέμοντο χώραν, υστερον δε κατ'ολίγον αυξανόμενοι διά τας αλκάς και την ανδρειαν πολλήν μεν κατεκητσαντο χώραν, το δ'εθνος εις μεγάλην ηγεμονίαν και δόξαν προέφερον. Πρώτον μεν ουν παρα τον Αραξεν ποταμόν ολίγοι κατώκουν και δια την αδοξιαν καταφρονούμενοι * ένα δε των αρχαίων έχοντες βασιλέα φιλοπόλεμων και διαφέροντα στρατηγία, προσεκτεσαντο μεγάλην χώραν, την μεν ορεινεν έως προς τον Καυκασον, την δε πεδινεν παρα τον ωκεανόν και την Μαιωτιν λίμνην και την άλλεν χώραν έως Ταναιδος ποταμού. ''Υστέρων δε μυθολογυοσι Σκύθαι παρ' αυτοίς οiκησαι γεγενην παρθένον ' ταύτην δ'έχειν τα μεν άνω μέρη του σώματος μέχρι της ζώνης γυναικεία, τα δε κατώτερα εχιδνης. Ταύτην δε εκ Διός γεννησαι παιδα Σκυθην όνομα ' τούτον δε τους λαούς αφ εαυτού Σκύθας προσαγορευσαι.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:54:55 - flow version _RPTC_G1.1