Ostracismo e petalismo - versione greco Diodoro Siculo da Gymnasion

OSTRACISMO E PETALISMO VERSIONE DI GRECO di Diodoro Siculo TRADUZIONE dal libro Gymnasion per quella del libro sapheneia clicca qui

Παρά τοις Άθηναίοις έδει έκαστον των πολιτών γράφειν εις όστρακον τούνομα του δοκοΰντος των πολιτών μάλιστα δυνατού όντος τυραννειν, παρά δε τος Συρακοσίοις εις πέταλον έλαίας γράφεσθαι τον δυνατώτατον των πολιτών και έπειτα, διαριθμηθέντων των πετάλων ή των οστράκων, τον πλείστα πέταλα ή όστρακα λαβόντα έδει φεύγειν1 πενταετή χρόνον. Οι μεν ούν Αθηναίοι τούτο το γένος της νομοθεσίας ώνόμασαν όστρακισμόν, οι δε Συρακόσιοι πεταλισμόν. Ούτος δε ό νόμος διέμεινε παρά μεν τοις'Αθηναίοις έπι πολύν χρόνον, παρά δε τοις Συρακοσίοις κατελύθη ταχύ δια τοιαύτας τινάς αιτίας. Των μεγίστων ανδρών φυγαδευο-μένων, οι μεν χαριέστατοι των πολιτών άπετρέποντο των δημοσίων πράξεων, οι δε πονηρότατοι έφρόντιζον των δημοσίων, και το πλήθος προς νεωτερισμόν και ταραχήν έτράπη. Διόπερ οι Συρακόσιοι, την γνώμην μεταλλάξαντες, τον περί του πεταλισμοΰ νόμον κατέλυσαν.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:57:10 - flow version _RPTC_G1.1