Ione e Socrate discutono dell'attività di Rapsodo

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τι ουν; φωμεν, ω Ιων, εμφρονα ειναι τότε τουτον τον ανθρωπον, ος αν κεκοσμημένος εσθητι ποικιληι και χρυσοισι στεφάνοις κλάηι τ' εν θυσίαις και εορταις, μηδεν απολωλεκως τούτων, η φοβηται πλέον η εν δισμυρίοις ανθρώποις εστηκως φιλίοις, μηδενος αποδύοντος μηδε αδικουντος;

ΙΩΝ Ου μα τον Δια, ου πάνυ, ω Σώκρατες, ως γε ταληθες ειρησθαι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Οισθα ουν οτι και των θεατων τους πολλους ταυτα ταυτα υμεις εργάζεσθε;

ΙΩΝ Και μάλα καλως οιδα· καθορω γαρ εκάτοτε αυτους ανωθεν απο του βήματος κλάοντάς τε και δεινον εμβλέποντας και συνθαμβουντας τοις λεγομενοις. Δει γάρ με και σφόδρ' αυτοις τον νουν προσέχειν· ως εαν μεν κλάοντας αυτους καθίσω, αυτος γελάσομαι αργύριον λαμβάνων, εαν δε γελωντας, αυτος κλαύσομαι αργύριον απολλύς.

release check: 2020-07-11 08:22:14 - flow version _EXTP_H1