Epimeteo e Prometeo - Triakonta versione greco Platone

Epimeteo e Prometeo
versione greco Platone traduzione libro triakonta

Ήν ποτε χρόνος ότε θεοί μεν ήσαν, θνητά δέ γένη ούκ ήν.

Επειδή δέ και τούτοις χρόνος ήλθεν είμαρμένος γενέσεως, τυποϋσιν αυτά θεοί γης ένδον έκ γης και πυρός μείξαντες και των όσα πυρί και γη κεράννυται. Επειδή δ' άγειν αυτά προς φώς έμελλον. προσέταξαν Προμηθεϊ και Έπιμηθεΐ κοσμήσαί τε και νεϊμαι δυνάμεις έκάστοις ώς πρέπει. Προμηθέα δέ παραιτείται ΈπιμηΟεύς αυτός νεϊμαι. "Νείμαντος δέ μου" εφη, 'έπίσκεψαi. Και οϋτω πείσας νέμει, "Επειδή δέ αύτοϊς άλληλοφθοριών διαφυγάς έπήρκεσε, προς τάς έκ Διός ώρας εύμάρειαν έμηχανατο.

"Ατε δή οΰν ού πάνυ τι σοφός ών ό Έπιμηθεύς έλαθεν αυτόν καταναλώσας τάς δυνάμεις εις τά αλογα'· λοιπόν δή άκόσμητον ετι αύτω ήν τό άνθρώπο)ν γένος, και ήπόρει ότι χρήσαιτο. Άποροΰντι δε αύτω έρχεται Προμηθεύς έπισκεψόμενος την νομήν, και όρα τά μέν άλλα ζφα έμ-μελως πάντων έχοντα, τον δέ άνθρβ>πον γυμνόν τε και άνυπόδητον και άστρωτον και άοπλον ήδη δέ και ή ειμαρμένη ημέρα παρήν, έν ή έδει καϊ άνθρωπον έξιέναι έκ γης εις φως.

Απορία οΰν σχόμενος ό Προμηθεύς ήντινα σωτηρίαν τφ άνθρώπω εύροι, κλέπτει Ηφαίστου και "Αθηνάς την εντεχνον σοφίαν συν πυρϊ και ούτω δή δωρεϊται άνθρώπφ. Τήν ούν περί τον βίον σοφίαν άνθρωπος ταύτη έσχεν.

release check: 2020-07-11 08:21:55 - flow version _EXTP_H1