Non voglio capire i miti ma me stesso ! - versione greco Platone da Sapheneia

Non voglio capire i miti ma me stesso !
VERSIONE DI GRECO di Platone
TRADUZIONE dal libro Sapheneia

σοφιζόµενος φαίην αὐτὴν πνεῦµα Βορέου κατὰ τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρµακείᾳ παίζουσαν ὦσαι, καὶ οὕτω δὴ τελευτήσασαν λεχθῆναι ὑπὸ τοῦ Βορέου ἀνάρπαστον γεγονέναι--ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου· λέγεται γὰρ αὖ καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὡς ἐκεῖθεν ἀλλ᾽ οὐκ ἐνθένδε ἡρπάσθη. ἐγὼ δέ, ὦ Φαῖδρε, ἄλλως µὲν τὰ τοιαῦτα χαρίεντα ἡγοῦµαι, λίαν δὲ δεινοῦ καὶ ἐπιπόνου καὶ οὐ πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός, κατ᾽ ἄλλο µὲν οὐδέν, ὅτι δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη µετὰ τοῦτο τὸ τῶν Ἱπποκενταύρων εἶδος ἐπανορθοῦσθαι, καὶ αὖθις τὸ τῆς Χιµαίρας, καὶ ἐπιρρεῖ δὲ ὄχλος τοιούτων Γοργόνων καὶ Πηγάσων καὶ ἄλλων ἀµηχάνων πλήθη τε καὶ ἀτοπίαι τερατολόγων τινῶν φύσεων· αἷς εἴ τις ἀπιστῶν προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς ἕκαστον, ἅτε ἀγροίκῳ τινὶ σοφίᾳ χρώµενος, πολλῆς αὐτῷ σχολῆς δεήσει. ἐµοὶ δὲ πρὸς αὐτὰ οὐδαµῶς ἐστι σχολή· τὸ δὲ αἴτιον, ὦ φίλε, τούτου τόδε.

οὐ δύναµαί πωκατὰ τὸ Δελφικὸν γράµµα γνῶναι ἐµαυτόν· γελοῖον δή µοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόµενος δὲ τῷ νοµιζοµένῳ περὶ αὐτῶν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐµαυτόν, εἴτε τι θηρίον ὂν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον καὶ µᾶλλον ἐπιτεθυµµένον, εἴτε ἡµερώτερόν τε καὶ ἁπλούστερον ζῷον, θείας τινὸς καὶ ἀτύφου µοίρας φύσει µετέχον

release check: 2020-06-29 20:57:06 - flow version _RPTC_G1.1