Zeus rapisce Europa - Apollodoro versione greco

ZEUS RAPISCE EUROPA
VERSIONE DI GRECO DI APOLLODORO

clicca qui

se ti serve Zeus rapisce Europa di Luciano da Sapheneia

Ή μεν Ευρώπη, ήκουσα επί την ήιόνα, έπαιζε κατά το ειωθός συν ταις ήλικιώτισι και ταις θεραπαίναις ο δε Ζευς, βλέψας αυτήν και έρωτι κατεχόμενος αυτής, ταύρω εικάσας εαυτόν συνέπαιζε ταις κόραις.

Ό δε ταύρος κάλλιστος ην όράν, λευκός μεν το χρώμα, εύκαμπής δε τα κέρατα, και ήμερος το βλέμμα, και ουδέν άγριος το ήθος· έσκίρτα ούν και αυτός επί της ήιόνος και έμυκάτο ήδιστον, ώστε την Εύρώπην άσπάζεσθαι μεν τολμήσαι και άνθεσι τα κέρατα στεφανοΰν, έπειτα δε και επί το νώτον αύτοΰ κειμένου2 αναβαίνειν.

Τότε δε δρομάίος ο Ζευς ώρμησεν επί την θάλατταν φέρων αυτήν και εαυτόν ρίψας εις τα κύματα ένήχετο, ή δε πάνυ έκπλαγής τω πράγματι τη λαια μεν έίχετο του κέρατος ως μη άπολισθάνοι, τη ετέρα δε τον πέπλον άνεμωμενον συνειχεν.

Copyright © 2007-2019 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski 2010-2019 ©. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2019-11-12 09:15:02