Alessandro scoglie il nodo gordiano - Versione Curzio Rufo

Alessandro scoglie il nodo gordiano

Alexander, postquam Gordium, urbem in Phrygia, quae ex rege Gordio nomen trahebat, in suam potestatem redegit, in Iovis templum inivit, ubi vehiculum, quo Gordius, regis Midae pater, vectus erat, custodiebatur.

Notabile erat iugum adstrictum multis nodis, qui nexus celabant. De Gordii iugo oraculum ita cecinerat: "Vir, qui inexplicabile vinculum solverit, tota Asia regnabit".

Quare acris cupido in Alexandri animum incessit explicandi nodos et oraculi sortem ante diei finem implendi. Circa regem erat et Phrygum turba, expectatione suspensa, et Macedonum turba, sollicita temeraria regis fiducia, quod nodorum series nimis adstricta erat et nexus sub nodorum multitudine nec manu tangi nec visu perspici poterant.

Alexander, postquam nequaquam diu cum nodis pugnaverat, dixit: "Oraculum cecinit de nodorum solutione, non de solutionis modo!" et gladii ictu omnes nodos excidit. Sic Alexander oraculi sortem vel elusit vel implevit.

Alessandro, dopo che sottomise in suo potere Gordio, città nella Frigia, che traeva il nome dal re Gordio, entrò nel tempio di Giove dove un carro era custodito, su cui era arrivato Gordio, padre di re Mida.

Il giogo legato con molti nodi era notevole, (il gioco che) i capi dell’intreccio celavano. Circa il giogo di Gordio, l’oracolo così aveva vaticinato: ”l’uomo che avrà sciolto il complicatissimo legame, regnerà in tutta l’Asia”. Perciò si insinuò nell’animo di Alessandro un vivo desiderio di sciogliere i nodi e di adempiere il responso dell’oracolo prima della fine del giorno.

Attorno al re vi erano sia la folla dei Frigi, in sospeso per l’ attesa, sia la folla dei Macedoni, inquieta per l’incerta fiducia nel re, perché la serie di nodi era troppo serrata e i legami sotto la massa di nodi non potevano essere toccati con mano né visti con lo sguardo.

Alessandro, dopo essersi sforzato con i nodi a lungo e invano, disse infine: “L’oracolo ha vaticinato riguardo allo scioglimento dei nodi, non riguardo al modo dello scioglimento! E tagliò tutti i nodi con un colpo di spada. Così Alessandro o eluse o compì la profezia dell’oracolo.

Analisi grammaticale

Alexander, // urbe in dicionem suam redacta, // lovis templum intrat. Vehiculum, // quo // Gordium, Midae patrem, vectum esse // constabat, // aspexit. Notabile erat iugum adstrictum compluribus nodis in semetipsos implicatis et celantibus nexus. Incolis deinde adfirmantibus (=partic. congiunto rif. a "incolis") // editam esse oraculo sortem, // Asiae potiturum (esse), // qui inexplicabile vinculum solvisset, // cupido incessit animo sortis eius explendae (gerundivo al genitivo). Circa regem erat et Phrygum turba et Macedonum, illa expectatione suspensa, haec sollicita ex temeraria regis fiducia: quippe series vinculorum ita adstricta, // ut, // unde nexus inciperet quove se conderet, // nec ratione nec visu perspici posset, // solvere adgressus iniecerat curam ei // ne in omen verteretur inritum inceptum. Ille, nequaquam diu luctatus (participio congiunto ad "ille" ) cum latentibus nodis, "Nihil" inquit " interest, // quomodo solvantur ", // gladioque ruptis omnibus loris, // oraculi sortem vel elusit vel implevit.

ablativi assoluti / principali / relative / infinitive / consecutive / interrogative indirette / causali / completive (verba timendi)

release check: 2020-11-24 00:09:38 - flow version _RPTC_G1.1