Cesare si lascia convincere a non rinviare la seduta del senato - Plutarco versione greco da Kata Logon

CESARE SI LASCIA CONVINCERE A NON RINVIARE LA SEDUTA DEL SENATO
VERSIONE DI GRECO di Plutarco
TRADUZIONE dal libro Kata Logon

Qui trovi la versione DIVERSA presa da Askesis

Εν δε τούτφ Δέκιμος Βρούτος έπίκλησιν Άλβΐνος, πιστευόμενος μεν υπό Καίσαρος, ώστε και δεύτερος ύπ' αύτοΰ κληρονόμος γεγράφθαι, τοις δε περί Βροΰτον τον έτερον και Κάσσιον μετέχων της συνωμοσίας, φοβηθείς μη την ήμέραν έκείνην διακρουσαμένου του Καίσαρος έκπυστος ή πράξις γένηται, τους τε μάντεις έχλεύαζε και καθήπτετο του Καίσαρος, ως αίτιας και διαβολάς έαυτω κτώμενου προς την σύγκλητον, έντρυφάσθαι δοκοΰσαν ήκειν μεν γαρ αυτήν κελεύ-σαντος εκείνου, καί πρόθυμους είναι ψηφίζεσθαι πάντας, όπως των έκτος Ιταλίας επαρχιών βασιλεύς άναγορεύοιτο καί φοροίη διάδημα την άλλην επιών γήν τε καί θάλασσαν εί δε φράσει τις αύτοΐς καθεζομένοις νυν μεν άπαλλάττεσθαι, παρεΐναι δ' αύθις, όταν έντύχη βελτίοσιν όνείροις Καλπουρ-νία, τίνας έσεσθαι λόγους παρά των φθονούντων;

ή τίνα των φίλων άνέξεσθαι διδασκόντων ως ουχί δουλεία ταύτα καί τυραννίς εστίν; άλλ' εί δοκεΐ πάντως, έφη, την ήμέραν άφο-σιώσασθαι, βέλτιον αυτόν παρελθόντα καί προσαγορεύσαντα την βουλήν ύπερθέσθαι.
Ταΰθ' άμα λέγων ό Βρούτος ήγε της χειρός λαβόμενος τον Καίσαρα, καί μικρόν μεν αύτω προελθόντι των θυρών οίκέτης τις αλλότριος έντυχεϊν προθυμούμενος, ως ήττάτο του περί εκείνον ώθισμοΰ καί πλήθους, βιασάμενος είς την οίκίαν παρέδωκεν εαυτόν τη Καλπουρνία, φυλάττειν κελεύσας άχρι αν έπανέλθη Καίσαρ, ως έχων μεγάλα πράγματα κατειπεΐν προς αυτόν.

. Αρτεμίδωρος δε Κνίδιος το γένος, Ελληνικών λόγων σοφιστής καί δια τούτο γεγονώς ένίοις συνήθης των περί Βροΰτον, ώστε καί γνώναι τα πλείστα των πραττομένων, ήκε μεν εν βιβλιδίω κομίζων άπερ έμελλε μηνύειν όρων δε τον Καίσαρα των βιβλιδίων έκαστον δεχόμενον καί παραδίδοντα τοις περί αυτόν ύπηρέταις, εγγύς σφόδρα προσελθών, «τοΰτ'» έφη «Καίσαρ άνάγνωθι μόνος καί ταχέως· γέγραπται γαρ υπέρ πραγμάτων μεγάλων καί σοι διαφερόντων».

release check: 2020-06-29 18:22:21 - flow version _RPTC_G1.1