Confronto tra il popolo ateniese e quello cartaginese - versione greco Plutarco

Confronto tra il popolo ateniese e quello cartaginese versione greco Plutarco
traduzione libro Euloghia pagina 52 numero 3

O Αθηναίων δήμος ευκίνητος έστι πρός όργήν, εύμετάθετος προς ελεον, μάλλον οξέως ύπονοεϊν ή διδάσκεσθαι καθ' ήσυχίαν βουλόμενος· ώσπερ των ανδρών τοις άδόξοις και ταπεινοΐς βοηθεΐν προθυμότερος, ούτω των λόγων τους παιγνιώδεις και γελοίους ασπάζεται και προτιμά· τοις μεν έπαινοΰσιν αυτόν μάλιστα χαίρει, τοις δε σκώπτουσιν ήκιστα δυσχεραίνει· φοβερός έστιν άχρι των αρχόντων, είτα φιλάνθρωπος άχρι τών πολεμίων.

"Ετερον ήθος του Καρχηδονίων δήμου, πικρόν, σκυθρωπόν, ύπήκοον τοις άρχουσι, βαρύ τοις ύπηκόοις, άγεννέστατον έν φόβοις, άγριώτατον εν όργαΐς, έπίμονον τοις γνωσθείσι, προς παιδιάν και χάριν άνήδυντον και σκληρόν.

release check: 2020-03-20 23:08:05 - flow version _RPTC_H2.4