Coraggio di un soldato - versione greco Plutarco

Coraggio di un soldato
VERSIONE DI GRECO di Plutarco

Eν δε Βρεττανία των πολεμίων είς τόπον έλώδη καί μεστόν ύδάτων έμπεσοΰσι τοις πρώτοις ταξιάρχοις έπιθεμένων, στρατιώτης, Καίσαρος αύτοΰ την μάχην έφορώντος, ώσάμενος είς μέσους και πολλά και περίοπτα τόλμης άποδειξάμενος έργα, τους μεν ταξιάρχους έσωσε των βαρβάρων φυγόντων, αυτός δε χαλεπώς επί πάσι διαβαίνων έρριψεν εαυτόν είς ρεύματα τελματώδη, και μό^λις άνευ του θυρεού, τα μεν νηχόμενος τα δε βαδίζων, διέπέρασε.

θαυμαζόντων δε των περί τον Καίσαρα και μετά χαράς και κραυγής άπαντώντων, αυτός ευ μάλα κατηφής και δεδακρυμένος προσέπεσε τω Καίσαρι, συγγνώμην αιτούμενος επί τω προέσθαι τον θυρεόν.

release check: 2020-03-20 23:06:40 - flow version _RPTC_H2.4