Il furto di cibo a Sparta

Κλέπτουσι δέ oi νέοι καί τῶν σιτίων ὂ τι ἃν δύνωνται, μανθάνοντες εύφυώς έπιτίθεσθαι οἶστισι καθεύδουσιν ἢ ρᾳθύμως φυλάσσουσν τῷ δέ άλόντι ζημία πληγαί και τό πεινῆν.

Γλίσχρον γάρ αύτοΐς έστι δεΐπνονί ὂπως αναγκάζονται τολμάν και πανουργεΐν.

Τό δ’ έργον τῆς συσσιτίας διά τε ταΰτα γλίσχρον ἧν καί ϊν’ έθίζωνται μηδέποτε γίνεσθαι πλήρεις, δύνασθαι δέ πεινῆν· οὒτω γάρ ᾢοντο καί εΐς τόν πόλεμον χρησιμωτέρους γίγνεσθαι, εί δύναιντο και ασιτοι έπιπονεΐν, καί έγκρατεστέρους, εί πλείω χρόνον διάγοιεν άπό μικρᾶς δαπάνης.

release check: 2020-07-13 22:44:51 - flow version _EXTP_H1