Motti arguti di Cabria l'ateniese - Plutarco versione greco Ellenisti

Motti arguti di Cabria l'ateniese
versione greco Plutarco traduzione libro
ellenisti pagina 225 numero 8

Χαβρίας έλεγε κάλλιστα στρατηγεΐν τούς μάλιστα γινώσκοντας τα πολεμίων.

Δίκην δε φεύγων προδοσίας μετ' Ίφικράτους, έπιτιμώντος αύτω του Ίφικράτους δτι κινδυνευων εις τό γυμνάσιον βαδίζει και την είωθυΐαν ώραν άριστη, «Τοιγαροΰν», ειπεν «αν τι γνώσι περί ημών Αθηναίοι, σε μεν αύχμωντα και άσιτον, έμέ δ' ήριστηκότα και άληλιμμένον άποκτενοϋσιν».

Ειώθει δε λέγειν δτι φοβερώτερόν έστιν έλάφων στρατόπεδον ηγουμένου λέοντος ή λεόντων έλάφου.

release check: 2020-07-13 22:41:50 - flow version _EXTP_H1