Pericle e Aspasia - Plutarco versione greco da Versioni di Greco per il Triennio

PERICLE E ASPASIA
VERSIONE DI GRECO di Plutarco
Traduzione libro Versioni di Greco per il Triennio

Αισχίνης δε φησι και Λυσικέλiα τον προβατοκάπηλον εξ άγεννοΰς και ταπεινού την φύσιν Αθηναίων γενέσθαι πρώτον Ασπασία, συνόντα μετά την Περικλέους τελευτήν.

Εν δε τφ Μενεξένω τφ Πλάτωνος, εί και μετά παιδιάς τα πρώτα γέγραπται, τοσούτον γ' ιστορίας ενεστιν, δτι δόξαν είχε το γύναιον επί ρητορική πολλοίς Αθηναίων όμιλεϊν.

Φαίνεται μέντοι μάλλον ερωτική τις ή του Περικλέους άγάπησις γενομένη προς Άσπασίαν. ΤΗν μεν γαρ αύτφ γυνή προσήκουσα μεν κατά γένος, συνωκηκυΐα δ' Ίππονίκω πρότερον, εξ ου Καλλίαν έτεκε τον πλούσιον' έτεκε δε και παρά τφ Περικλεϊ Ξάνθιππον καΐ Πάραλον.

Είτα της συμβιώσεως ουκ ούσης αύτοΐς αρεστής, έκείνην μεν έτέρω βουλομένην συνεξέδωκεν, αυτός δε την Άσπασίαν λαβών Ιστερξε διαφερόντως. Και γαρ έξιών ως φασι και είσιών άπ' αγοράς ήσπάζετο καθ' ήμέραν αυτήν μετά του καταφιλεΐν

release check: 2020-03-20 23:08:05 - flow version _RPTC_H2.4