Sangue e tradimenti nella famiglia di Fabio Fabrizio

Φάβιος Φαβρικιανός τοῦ Φαβίου ἒκγονος πέρθει Τούξιον τῶν Σαυνιτῶν και πέμπει εις 'Ρώμην τήν Άφροδίτην τήν παρ’αύτοῖς νικηφόρον θεραπευομένην.

Ή ἃλοχος αύτοῦ Πετρωνία μοιχεύεται υπό καλοῦ νεανίου όνομαζομένου Πετρωνίου Ούαλεντίνου και τόν Φάβιον τῷ δόλῳ κτείνει.

Φαβία του Φαβίου τόν αδελφόν ἒτι νήπιον Φαβρικιανόν τῶν κινδύνων ρύεται καί κρύφα εις Άσίαν πέμπει.

Ό δέ νεανίας άκμαζει, εις τήν οικίαν άναβαίνει καί τήν μητέρα και τον μοιχόν άποκτείνει και άπολύεται υπό τῆς συγκλήτου.

release check: 2020-12-11 21:15:59 - flow version _RPTC_G1.1