Fai miglior figura quando stai zitto

Fai miglior figura quando stai zitto versione greco Eliano

Μεγαβΰζου ποτέ επαίνουντος γραφάς άτέχνους ώσπερ τέρατα κάλλους, ετέρας δέ σπουδαίως έκπονοΰμενας ψέγοντος, τα του Ζεΰξιδος παιδάρια τα την Μηλιάδα γήν τριβοντα κατεγέλα αΰτοΰ.

Ό τοίνυν Ζεύξις έλεγε προς αυτόν ""Οταν μέν σιωπάς, ώ Μεγάβυζε, τα παιδάρια έμοΰ θαυμάζει σε· όρα γάρ σου την έσθήτα και την θεραπεία ν την περι σέ· όταν γε μην θέλης κρίνειν περι των έμών γραφών, καταφρονεί σου.

Φΰλαττε τοίνυν σεαυτόν ές τους έπαινοΰντας, κρατών της γλώττης δια αΐδούς και φιλοτέχνων περί μηδενός τών μηδέν σοι προσηκόντων".

release check: 2020-08-25 00:59:22 - flow version _RPTC_G1.1