Fai miglior figura quando stai zitto

Fai miglior figura quando stai zitto versione greco Eliano

Μεγαβΰζου ποτέ επαίνουντος γραφάς άτέχνους ώσπερ τέρατα κάλλους, ετέρας δέ σπουδαίως έκπονοΰμενας ψέγοντος, τα του Ζεΰξιδος παιδάρια τα την Μηλιάδα γήν τριβοντα κατεγέλα αΰτοΰ. Ό τοίνυν Ζεύξις έλεγε προς αυτόν ""Οταν μέν σιωπάς, ώ Μεγάβυζε, τα παιδάρια έμοΰ θαυμάζει σε· όρα γάρ σου την έσθήτα και την θεραπεία ν την περι σέ· όταν γε μην θέλης κρίνειν περι των έμών γραφών, καταφρονεί σου.

Φΰλαττε τοίνυν σεαυτόν ές τους έπαινοΰντας, κρατών της γλώττης δια αΐδούς και φιλοτέχνων περί μηδενός τών μηδέν σοι προσηκόντων".

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-11-06 01:53:00 - flow version _RPTC_G1.1