Scontri fra Platone e Aristotele

Λέγεται τήν διαφοράν Άριστοτέλους πρός Πλάτωνα τήν πρώτην έκ τούτων γενέσθαι.

Ούκ ήρέσκετο ό Πλάτων τοῖς τρόποις Άριστοτέλους, προετίμα δέ αυτοῦ Ξενοκράτην καί Σπεύσιππον καί Άμύκλαν καί άλλους. Αποδημίας δέ γενομένης ποτέ τῷ Ξενοκράτει ές τήν πατρίδα, έπέθετο τῷ Πλάτωνι ό Αριστοτέλης, χορόν τινα τῶν ομιλητῶν τῶν έαυτοῦ περιστησάμενος, ὦν ἦν Μνάσων τε ό Φωκεύς καί άλλοι τοιούτοι. Ένόσει δέ τότε ό Σπεύσιππος, καί διά ταῦτα αδύνατος ἧν συμβα-δίζειν τῷ Πλάτωνι. Ό δέ Πλάτων όγδοήκοντα ἒτη έγεγόνει, καί όμοῦ τι διά τήν ήλικίαν έπελελοίπει τά τῆς μνήμης αύτόν.

Έπιθέμενος οὗν αύτῷ καί έπιβουλεύων ό Αριστοτέλης, καί φιλοτίμως πάνυ τάς έρωτήσεις ποιούμενος καί τρόπον τινά καί έλεγκτικῶς, άδικῶν ἃμα καί άγνωμονῶν ἧν δῆλος· καί διά ταῦτα άποστάς ό Πλάτων τοῦ ἒξω’ περιπάτου, ἒνδον έβάδιζε σύν τοῖς έταίροις.

Si dice che la prima divergenza di Aristotele con Platone si verifica da questi fatti.

Platone non si uniformava ai modi di Aristotele, a lui preferiva Senocrate, Speusippo e Amicle ed altri.

Una volta essendo in viaggio in patria con Senocrate, Aristotele attaccò Platone,...(CONTINUA)

release check: 2020-08-25 00:59:39 - flow version _RPTC_G1.1