La donna è responsabile della casa

TRADUZIONE dal libro Antropoi - pagina 258 numero 274

«Έπεί δ' αμφότερα ταΰτα έργων και επιμελείας δέΐται, τά τε ένδον και τά έξω, και την φύσιν παρεσκεύασεν ό θεός, ως έμοί δοκεΐ, την μεν της γυναικός έπί τά ένδον έργα και έπιμελήματα, την δε τοϋ ανδρός έπί τά έξω».

Και ή γυνή μοι άπεκρίνατο' «Ή έμή φυλακή και διανομή των ένδον γελοία άν, οίμαι, φαίνοιτο, εί μή σύ έπιμελοιο Οπως έξωθεν τι είσφέροιτο». «Γελοία δ' αύ - έλεγον τή γυναικί - ή έμή εισφορά φαίνοιτ άν, εί μή εϊη όστις τά είσενεχθέντα σώζοι.

"Αλλαι δε τοι ϊδιαι έπιμέλειαι, ώ γύναι, ήδεΐαί σοι γίγνονται, οπόταν θεράπαιναν άνεπιστήμονα ταμιείας και διακονίας παραλαβοΰσα, επιστήμονα και πιστήν και διακονικήν ποίησης, και οπόταν τους μεν σώφρονος τε και ωφελίμους τω σω οίκω εύ ποίησης, εάν δε τις πονηρός φαίνηται, κόλασης- τό δε πάντων ήδιστον, εάν βελτίων έμοΰ φανής, και έμέ σον θεράποντα ποιήση».

Ού δει ούν σε φοβεΐσθαι μή προερχούσης της ηλικίας ατιμότερα έν τω οίκω γένη, άλλ' έάν έμοί κοινωνός και οίκου φύλαξ άμείνων γίγνη, τιμιωτέρα έν τω οίκω έσει.

Clicca qui per la traduzione della versione

release check: 2020-03-21 08:39:49 - flow version _RPTC_H2.4