I meriti di Agamennone

I meriti di Agamennone

Του Αγαμεμνονος τοδε των πολλακις εγκωμιαζομενων μειζον και λογου μαλλον αζιον· ...

των στρατιωτων βουλευεσθαι σωτηριας η τους αλλους

Questo di Agamennone fra le cose più spesso lodate merita anche di più un elogio delle imprese che spesso ricevono encomi.

L'esercito formato da uomini che provenivano da tutte le città era naturalmente molto numeroso: nelle sue schiere c'erano anche molti discendenti degli dei e addirittura figli di dei, che non si comportavano come la gente comune e non avevano una sensibilità paragonabile a quella degli altri, ma erano carichi d'ira e di ardimento, di gelosia e di ambizione.

Nonostante ciò, Agamennone riuscì a tenere al freno un esercito del genere per dieci anni, non certo con grandi stipendi, nè con dispendio di denaro, che è quello che oggi permette di governare.

Egli infatti superiore per ingegno poteva procurare cibo ai soldati portando via ai nemici, e cosa più importante sembrava decidere della vita altrui meglio degli altri.

Clicca qui per il testo greco completo

Copyright © 2007-2019 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski 2010-2019 ©. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2019-12-16 22:11:30 - flow version _RPTC_H2.3