Ὁ Σωκράτης ἐδίδασκει τοὺς ᾿Αθηναίους τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν δικαιοσύνην, καὶ τὰ ψεύδη φεύγειν οὐ μόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ

Messaggioda Ospite » 1 feb 2023, 14:58

Traduzione versione intitolata "Socrate"
Allegati
IMG-20230117-WA0203.jpg
Ospite
 
Risposte:

Messaggioda Eragon » 1 feb 2023, 15:49

Socrate insegnava agli Ateniesi la virtù e la giustizia e ad evitare le menzogne (τὰ ψευδῆ) non solo nella casa ma anche nella piazza. Esortava a non utilizzare (χράομαι, regge il dativo) l'ingiustizia e [non] la collera, a trascurare l'apparenza [lett non darsi cura della fama] e a sopportare le sofferenze e i dolori....

Eragon

Site Admin
Site Admin
 

Torna a LATINO e GRECO

Copyright © 2007-2024 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2024 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2024-04-30 10:54:04 - flow version _RPTC_G1.3

Per visualizzare il contenuto richiesto
guarda un breve annuncio pubblicitario.